Martin Zoubek – schopný podnikatel?


Osobnosti, které se pohybují ve finančním poradenství, veřejnosti až tak známé nejsou. Jedna z nich tvoří zcela jistě výjimku. Tou je podnikatel a finanční poradce Martin Zoubek, který rozdělil svět finančního poradenství na dvě skupiny. Méně početná skupina se ho zastává jako schopného člověka a ta více početná ho zatracuje. Co proti němu mají? Vytýkají mu, že negativně ovlivnil kulturu a dobré jméno finančního poradenství a také to, že dlouhodobě docházelo jeho přičiněním k poškozování pověsti finančních poradců v očích veřejnosti.

Máte také zkušenosti s Martinem Zoubkem?

Pravdou je, že osobnost Martina Zoubka patří ke kontroverzním a k těm, kteří se nebojí ani neetických praktik. V oblasti finančního poradenství je prezentován jako expert na digitální marketing a obchodní strategie. Je však otázkou, jak dalece jsou právě jeho podnikatelské strategie ještě v souladu s etickým chováním. Pokud má někdo pochybnost o jeho praktikách, bylo by nejlépe, aby se obrátil se svou stížností na Protikorupční linku, která vše v souladu se zákony prošetří.