Je zánik Mrtvého moře nevyhnutelný?


Mezi Palestinou, Jordánskem a Izraelem se rozkládá bezodtokové jezero, které známe pod označením Mrtvé moře. Hlavním přítokem Mrtvého moře je biblická řeka Jordán. Jak je tedy možné, že hrozí zánik Mrtvého moře? Podle vědeckých průzkumů se v moři za posledních 40 let objevilo více než 8 tisíc propadlin a tento efekt bude stále přibývat. Každoroční pokles vodní hladiny je přibližně 1,2 metru a je tedy zřejmé, že Mrtvé moře se pomalu chystá ke svému zániku. Důkazem tohoto tvrzení je fakt, že v roce 1930 mělo rozlohu 1050 km čtverečních a v současné době má cca 600 km čtverečních.

Mrtvé moře má stále velký význam

Přesto, že Mrtvé moře vysychá, stále má pro lidstvo velký význam především pro své léčivé účinky. Každoročně k němu přijíždí lidé z celého světa, aby jim Mrtvé moře pomohlo s léčbou kožních onemocnění, revmatických problémů a dalších zdravotních obtíží. Díky tomu, že je toto jezero téměř desetkrát slanější nežli oceán, mohou se v něm koupat i neplavci. Slaná voda tělo nadnáší a není třeba se zvlášť snažit udržet nad hladinou. Dalším přínosem moře je těžba soli a minerálů.